Kloakseparering og Separatkloakering

Separatkloakering er en teknik, der anvendes til at adskille spildevand og regnvand i et kloaksystem. Denne fremgangsmåde indebærer installation af separate rørsystemer til henholdsvis spildevand og regnvand, som leder til forskellige renseanlæg.

Formålet med separatkloakering er at mindske belastningen på kloaksystemet og reducere risikoen for oversvømmelser. Udover dette spiller separatkloakering en vigtig rolle i beskyttelsen af miljøet ved at reducere mængden af forurenet vand, der udledes i naturen

Behøver du at kloakseparere?

Ja, højst sandsynligt! Hvis det ikke allerede er sket, skal du forvente at blive pålagt separering af din kloak af din kommune.

3/4 af landets kommuner har allerede separeret kloakkerne, eller er påbegyndt arbejdet.

Er du i tvivl om reglerne for dit hus, kan du finde flere oplysninger i weblager.dk, hvor du kan finde kloaktegninger for dit hus. Du er også velkommen til at kontakte os, så hjælper vi gerne med at udersøge det sammen med dig, og eventuelt lave en plan for separering af kloakken på din ejendom.

Kloaksepararering bliver løbende påbudt boligejere, i forbindelse med at kommunen udstifter hovedkloakeringerne. 

Hvorfor er det nødvendigt at separere kloakken?

Det forventes at nedbørsmængderne vil fortsætte med at stige i fremtiden - og det er vores eksisterende kloaksystemer ikke dimensioneret til at håndtere.

Det er en af de primære årsager til, at det er nødvendigt at separere vores kloakvand.

En ubehagelig følgevirkning af, at vores kloaksystemer bliver overbelastet er, at når kloakvandet ikke kan komme væk, vil det forsøge at vende retur til, hvor det kom fra - altså tilbage, ind i huset.

Det er der ingen af os der er interesseret i - og det kan i øvrigt også medføre nogle væsentlige omkostninger for dig som husejer. Derfor er det vigtigt at vi begynder at forholde os til problemet, og finder en løsning.

 

Jeg er blevet pålagt at separatkloakere min ejendom. Hvad gør jeg?

Har du modtaget besked fra din kommune, hvor du er blevet pålagt at separere din kloak, skal du kontakte os hurtigst muligt, så vi kan besigtige din ejendom, og komme med en vurdering af arbejdet der skal udføres.

Vi kan muligvis genbruge dele af dine eksisterende installation - evt ved at renovere kloakken med en strømpeforing, men det kan ikke undgåes at der skal udføres nye installationer.

Hvad koster det at lave en kloakseparering?

For at få kunne give dig en idé om omkostningerne, vil vi lave en gennemgang af dine kloakinstallationer.

Ved hjælp af en TV inspektion af kloakrørene får vi et billede af din nuværende installation, samt dens forfatning.

Når vi kender din eksisterende installation, kan vi beregne en pris til dig, på udførsel af separatkloakering på din grund.

Kan man få tilskud til kloakseparering?

Der er desværre ikke nogen støttepuljer til renovering af kloakker.

Dog findes der muligheder for lån til kloakseparering gennem indefrysning af ejendomsskatten, hvis du er på pension, efterløn eller sociale ydelser.