Energioptimering af bolig

Bor du i et ældre hus, kan der være mange penge at spare, ved at lave en energirenovering af din bolig.

Hvad vil det sige at energirenovere?

I forbindelse med en energirenovering, vil vi gennemgå installationerne i din bolig, og udpege områder hvor dit energiforbrug kan optimeres. Der er mange store og små tiltag man kan foretage i en bolig for at optimere sit energiforbrug.

Vi vil i første omgang fokusere på de områder, hvor dit forbrug er størst, og arbejde os ned efter derfra.

Energirenovering af varme

Først og fremmest kigger vi på, om du har det optimale varmeanlæg i boligen. Gamle varmefyr er energislugere, og der kan være mange penge at spare, ved at udskifte dit varmeanlæg.

Har du et ældre oliefyr kan der eksempelvis være en stor besparelse ved at udskifte til en ny varmepumpe.

Vi vil også gennemgå varmerør, varmepumper, termostater og meget andet, da der også kan være stort energitab i disse installationer.

Energirenovering af vand

Dit vandforbrug kan reduceres væsentligt ved udskiftning af ældre sanitet. Ældre toiletter, brusere og vandhaner bruger meget vand, og udskiftning af disse, vil medføre synlige besparelser i dit vandforbrug.

Få et energitjek

Vi tilbyder at gennemgå din bolig, og komme med et oplæg til, hvordan du laver en energioptimering af din bolig.

Vi gennemgår rapporten sammen, og igangsætter renovering i samarbejde med jer.

Kan jeg få tilskud til energirenovering?

Der findes flere puljer og støtteordninger til energirenovering.

Blandt andet bygningspuljen som er opdelt i en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje.

Når du bestiller et energitjek hos os, kan vi sammen gennemgå mulighederne for at søge tilskudspuljer til dit projekt.