Installation og vedligeholdelse
af varmepumper

Der kan være mange penge at spare ved at installere en varmepumpe, i stedet for dit eksisterende olie- eller gasfyr, og et godt alternativ til dig der ikke har mulighed for at blive tilsluttet til fjernvarmenettet.

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er et anlæg der kan udnytte og anvende den varme der er i luften, vandet eller jorden, og bruge det til opvarmning af din bolig.

Grundlæggende findes der tre forskellige typer varmepumper. Jordvarmeanlæg, Luft-til-vand anlæg og luft-til-luft anlæg.

Jordvarmeanlæg

En jordvarmepumpe udnytter varmen i jordens øverste lag ved hjælp af en væskefyldt slange, der enten graves ned i jorden eller borer lodret ned.

Den opsamlede varme omdannes via en kompressor til bygningens varmeanlæg og kan bruges til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand.

Jordvarmeanlægget er mere effektivt end luft til vand-varmepumper, men er også lidt dyrere at installere, da slangen skal nedgraves i haven.

Vi kan hjælpe med at planlægge, projektere og installere anlæg, samt rådgive om indhentning af de påkrævede tilladelser.

Luft-til-vand varmepumper

Luft til vand-varmepumper er et pladsbesparende alternativ til jordvarmeanlæg, ideelt hvis pladsen er begrænset. Ved at udnytte den omgivende lufts varme producerer den effektivt varme til din bolig.

Selvom den ikke er lige så effektiv som jordvarmepumper, kræver den minimal plads og er mere støjsvag end andre varmepumper.

Luft til vand-varmepumper har en udedel, som vil være synlig, så det er vigtigt at der findes et godt sted at placere den. Forvent at der vil være lidt støj fra udedelen, så planlæg at placere den et sted, hvor den ikke generer.

Luft til luft varmepumper

Luft til luft-varmepumper udnytter varmen i udeluften og leverer varmen til bygninger via en blæser, uden at opvarme vand til radiatorer eller brugsvand.

Disse varmepumper kan kombineres med varmegenvindingsanlæg, der genbruger varmen fra udsugningsluften og reducerer varmetab ved luftudskiftning.

Luft til luft er velegnet til huse uden centralvarmeanlæg, sommerhuse og sekundære bygninger. Til større bygninger kan det være nødvendigt med flere enheder eller supplerende opvarmning i mindre rum for at opnå tilstrækkelig opvarmning

Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

Tag os med på råd. Det er det nemmeste... Valg af den bedste løsning er meget afhængig af boligen, omgivelserne og dit budget.

Uanset hvilken løsning vi lander på, sikrer vi dig at det er den bedste ud fra dine behov og ønsker - og vi sikrer korrekt og professionel installation.

Hvor meget kan jeg spare ved at skifte til en varmepumpe?

Driftsprisen på en varmepumpe afhænger af forskellige faktorer som elpriser og vejr, så det er svært at sætte et nøjagtigt tal på.

Men beregninger viser, at man kan spare op til halvdelen af sit energiforbrug, sammenlignet med eksempelvis naturgas, ved at skifte til en jordvarmepumpe.

Årsagen er, at varmepumper udnytter den tilførte energi op til 3-4 gange edre, end alternative former for opvarmning.

Tilbagebetalingstiden på en varmepumpe ligger typisk mellem 3-10 år, afhængig af hvilken opvarmningsform du har i dag.