Installation af rottespærre

Rotter trives i vores kloaksystemer, men kan være til meget stor gene, når de kommer ind til huset. De kan både lave stor skade på kloakinstallationerne, og forårsage store lugtgener.

Har du oplevet problemer med rotter i din kloakinstallation, skal du installere rottespærre på din kloakinstallation, for at sikre at rotterne bliver ude.

Hvordan fungerer en rottespærre?

En rottespærre fungerer ved at forhindre rotter i at komme ind i kloaksystemet og dermed ind i bygninger gennem afløb og kloakrør.

En rottespærre er en mekanisk enhed, der tillader passage af spildevand, men blokerer for rotters adgang.

Rottespærren fungerer ved hjælp af to klapper, der kun tillader passage af væske og forhindrer dyr i at passere. På denne måde beskytter rottespærren bygninger mod rotteangreb og reducerer risikoen for sundheds- og sikkerhedsproblemer.

Hvad kræves der, for at installere rottesikring?

Det kræver ingen tilladelse at installere rottespærre på din kloaktilslutning. Men arbejdet udføres at en autoriseret kloakmester, og det anbefales at installationen tilses og rengøres mindst en gang årligt.

Hvis der samler sig skidt og blade i rottespærren, risikerer du at den ikke har nogen effekt, da klapperne ikke lukker ordentligt, og rotterne derfor kan passere.

Tegn på, at du har rotter i kloakken

Ubehagelig lugt
Kradselyde
Eskrementer
Fedtspor
Gnavemærker

Skal vi hjælpe dig af med rotterne?

Hvis du oplever nogen af ovenstående tegn, så tag fat på os med det samme, så vi kan få sikret dine kloakker, og hjulpet rotterne på vej igen.