Installation og vedligeholdelse
af fjernvarmeanlæg

Hvis du bor i et område, hvor varmeforsyningen tilbyder fjernvarme, kan det ofte betale sig at udskifte dit fyr, og tilslutte det fjernvarmeforsyningen.

Hvad er fordelen ved fjernvarme?

Som oftest er fjernvarme en billig opvarmningsform, som - sammen med varmepumper - bliver fremtidens varmekilde.

Fordelen ved fjernvarme er, at man ikke er begrænset til én energikilde, og en stor del varmen bliver genereret ved hjælp af overskudsenergi. 

Hvordan får jeg fjernvarme?

I mange kommuner med fjernvarme, har du sandsynligvis allerede adgang til fjernvarme, da der i flere kommuner er tilslutningspligt.

Der er dog undtagelser til tilslutningspligten, så hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tilslutningspligt i dit område, kan du tjekke tinglysningen på dit hus. Her vil det fremgå, hvorvidt dit hus er omfattet.

Er du omfattet af tilslutningspligten, er det enkelt at blive tilsluttet, da tilslutningen antageligt allerede er etableret. Hvis ikke det er tilfældet, skal der laves en tilslutning til fjernvarmenettet.

Herefter skal have installeret et fjernvarmeanlæg eller varmeveksler, som kan varme dit vand op med fjernvarmen.

Kan jeg få tilskud til at skifte til fjernvarme?

I øjeblikket er der ikke nogen tilskudspuljer til at skifte til fjernvarme. Til gengæld er omkostningen ved at skifte ikke specielt høj.

Er du interesseret i at vide mere om, hvad det vil koste at skifte til fjernvarme, er du velkommen til at kontakte os.

Installation og service af fjernvarmeanlæg

Vi installerer og servicerer rigtigt mange fjernvarmeanlæg, og har stor viden omkring fjernvarmeanlæg.

Hvis du har problemer med dit anlæg, eller overveje at skifte til fjernvarme, så kontakt os, så vi sammen kan finde den bedste løsning for dig.

Hvilke energikilder bruger man til fjernvarme?

Fjernvarmen produceres ved hjælp af mange forskellige energikilder.

Fjernvarmeproduktionen bliver løbende mere og mere grøn, så på sigt vil grønne energikilder udgøre en stigende del af produktionen.

Fjernvarme produceres primært fra følgende energikilder.

  • Biomasse
  • Affald
  • Fossilt brændsel
  • Bilolie og biogas
  • El og varmepumper
  • Overskudsvarme